Drammensregionen er en av Østlandets mest attraktive regioner for næringsetablering. Næringslivet er i utvikling, byen blir stadig vakrere og investeringsviljen er større enn noen sinne.


Drammen er en komplett by. Den har et variert næringsliv, attraktive boliger, et rikt kultur- og uteliv, mangfoldige fritidsaktiviteter, samt gode barnehager og skoler.

Byen er kompakt. Den er oversiktlig og tettpakket med bedrifter i ulike bransjer. Det varierte næringslivet og gode universitetsmiljøet har gitt oss en by med høy grad av kompetanse. Som et naturlig knutepunkt for transport og trafikk mellom vei, bane og båt, ligger alt til rette for fremtidig vekst og velstand.

Vi har byen. Du har muligheten.

VI TROR PÅ DRAMMEN

Morten Hotvedt
Vestaksen eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Kristoffer Brække
Brække Eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investeringsmidlene, er det flere faktorer som gjør Drammen interessant.»

Ole Fevang
Fevang eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

”Bevisst byutvikling har gjort Drammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Nick Laird
Starwood Capital Group

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

Eiendomsutviklere og investorer satser som aldri før i Drammen.

Les mer om hvorfor her

SER DU MULIGHETEN I DRAMMEN?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår.


Ved å registrere e-postadressen din samtykker du til å motta informasjon om aktiviteter, kampanjer og nyheter fra Drammen Works og Næringsvekst 2020. Du kan når som helst be om å bli slettet fra å motta e-post.