Hvorfor investere i Drammen?

Eiendomsutviklere og investorer satser som aldri før i Drammen.

Både lokale, nasjonale og internasjonale aktører tror på Drammen, og ser et stort potensial for vekst, utvikling og investering i byen vår. 

Drammen er en by i vekst med et stort fremtidig potensial. Byen ligger i næringsregionen vest for Oslo med et internasjonalt rettet, kunnskapsintensivt og konkurransedyktig næringsliv, og regionen er blant de med høyest vekst i medianinntekt og kjøpekraft.  

Nick Laird / Starwood Capital Group

”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den høyere avkastningen man får sammenlignet med Oslo.”

VI TROR PÅ DRAMMEN

Morten Hotvedt
Vestaksen eiendom

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”

Les hvorfor

Kristoffer Brække
Brække Eiendom

”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investerings-midlene er det er flere faktorer som gjør Drammen interessant.”

Les hvorfor

Ole Fevang
Fevang eiendom

”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk veldig bra i Drammen.”

Les hvorfor

Knut Haraldson
Aberdeen Properties

”Bevisst byutvikling har gjort Drammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år tilbake.”

Les hvorfor

YIELD-UTVIKLING OG FORECAST

Yield-utvikling (kontor) med prognose
Yield-utvikling (kontor) med prognose

SER DU MULIGHETEN I DRAMMEN?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til utvikling, etablering og investering i byen vår.


Ved å registrere e-postadressen din samtykker du til å motta informasjon om aktiviteter, kampanjer og nyheter fra Drammen Works og Næringsvekst 2020. Du kan når som helst be om å bli slettet fra å motta e-post. 

SAMMEN BYGGER VI DRAMMEN