Søker kloke hoder

Drammen works Jostein Cecilie

Drammen har startet jakten på ere kloke hoder. Nå går Næringsvekst 2020-prosjektet sammen med ti lokale bedrifter for å løfte kompetansenivået i byen.

Med et sterkt voksende næringsliv er Drammen i ferd med å innta rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo. Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser. Dette er et fellesprosjekt og et samarbeid mellom næringslivet i Drammen, kommunen og Næringsforeningen i Drammensregionen.

– Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet både for næringsetablering og som bostedskommune.

Målet er en ny arbeidsplass per to nye innbyggere, opplyser Cecilie Brunsell. Hun er leder av Næringsvekst 2020-prosjektet som er en oppfølger til omdømmekampanjen i Dammen.

Søker sammen

– Omdømmekampanjen lyktes med å få fram at Drammen er en flott by å bo i, men det man ikke fikk like bra til var å skape nye arbeidsplasser og nyetableringer. Det skal nå Næringsvekst 2020-prosjektet bidra til, sier Brunsell.

Nå dras det blant annet i gang en helt ny kampanje der næringslivet og næringsforeningen for første gangen går ut sammen om å rekruttere flere kloke hoder til byen.

– Idéen til rekrutteringskampanjen kom da flere lokale næringslivsaktører slet med å få tak i de «rette folka» til sine stillinger, forteller ansvarlig for kampanjen, prosjektleder Jostein Rensel i Næringsforeningen i Drammensregionen. Målgruppen er søkere med minst tre års høyere utdanning.

– Vi ønsker å få fram at Drammen allerede har mange kompetansearbeidsplasser og spennende fagmiljø, og synliggjøre at man derfor ikke nødvendigvis må dra til Oslo eller andre steder for finne denne rette jobben. Samtidig vil vi prøve å tiltrekke oss mer kompetanse utenfra og stimulere til nyetablering av kunnskapsbaserte bedrifter, påpeker Rensel.

Tilgjengelig

– Og så vil vi gjerne se at unge drammensere, som har dratt utenbys for å studere eller jobbe, flytter tilbake til hjemkommunen for å bidra med sin nye kompetanse, påpeker Cecilie Brunsell.

Prosjektlederne tror stikkordet er «tilgjengelighet».

– Det går tog hvert tiende minutt mellom Drammen og Oslo, det er bare en times reise til Gardermoen og Torp, vi har egen havn og byen er veldig kompakt med kort vei til det aller meste inkludert kultur og natur. Og nå får også høyskolen universitetsstatus. Det ligger egentlig til rette for at hele området nå skal vokse som kunnskapsregion, sier Cecilie Brunsell som tror dette vil gi en smitteeffekt både i forhold til arbeid, tilflytting og utdanning.

Tekst: Per-Jan brekke

Foto: Torbjørn Tandberg

Drammen 24

Denne saken er tidligere publisert i Drammen 24.

>> Les hele intervjuet i Drammen 24 her.