Omdømmeprosjektet ble etablert i 2005 av Byen Vår Drammen, Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Drammen kommune. Målet var å markedsføre byens utvikling og forvandling, samt å bedre omdømme, økt befolkningsvekst og økt næringsetablering.

Les mer om Omdømmeprosjektet (2005-2016) her…

NV2020 Prosjekttidslinje

2018
september | 2018

Drammen Works – byens stemme – er halvveis – og godt i gang

dt.no NV2020

Næringsvekst 2020 ble etablert i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet. Halvveis i prosjektets levetid kan det være betimelig å avgi en statusrapport.

 

Målet er å bidra til næringsvekst og medvirke til at Drammen når målet om én ny arbeidsplass for hver annen nye innbygger. Prosjektets fire hovedsatsingsområder er gründer, eiendomsutvikling, helsenæring og besøksnæring/handel.

 

Næringsvekst 2020 handler først og fremst om å kommunisere, organisere og koordinere innsatsen. De konkrete tiltakene som skaper arbeidsplasser er ment å komme i den enkelte bedrift, klynge eller bransje – gjerne kreert og drevet fram i de ressursgruppene som nå er i arbeid innenfor hvert satsingsområde.

 

Les hele artikkelen her

september | 2018

Rapport næringslivsomdømme 2018

Rapport næringslivsomdømme 2018

56 % oppgir å ha positive assosiasjoner til Drammen mtp. næringslivsetablering.

 

Omdømmeundersøkelsen for næringslivet i Drammen har følgende formål:

 • Måle og dokumentere omdømmet til næringslivet i Drammen, herunder hvordan næringslivet i Drammen oppfattes sammenlignet mot andre regioner, kjennskap til aktuelle forhold i Drammens næringsliv og bedrifters syn på etablering i Drammen.
 • Undersøkelsen er en fortsettelse av byens omdømmeprosjekt og videreutvikling i forhold til vedtatte mål og strategier

 

Det er gjennomført 300 telefonintervju i uke 22, 23 og 24 i 2018. Målgruppen for undersøkelse er daglige ledere i bedrifter i Oslo og Akershus med over 5 ansatte.

 

Les hele markedsundersøkelsen her

september | 2018

– Universitetsstatusen vil løfte næringslivet i Drammen

USN Drammen

Universitetet i Drammen har en klar strategi for hvordan de skal gjøre morgendagens arbeidstakere rustet for arbeidslivet og for hvordan de kan være med på å løfte byens næringsliv.

 

– Universitetsstatusen er et kvalitetsstempel som kan løfte både byen vår, studentene og næringslivet til nye høyder, sier arbeidslivskoordinator i Universitetet i Drammen, Trond Ingard Østgaard.

 

Til stor glede for både ansatte og studenter ble Høgskolen i Sørøst-Norge til Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai i år. Drammen kan endelig smykke seg med universitetsstatus, etter systematisk jobbing i over 20 år. Arbeidslivskoordinator i Universitetet i Drammen, Trond Ingard Østgaard, er ikke i tvil om hva det vil bety for næringslivet i Drammen.

 

Les hele artikkelen

september | 2018

Gründerverksted – tema Pitch

Hva er målet ditt når du snakker om din egen virksomhet og forretningsidé til andre? Tenker du over hva du egentlig vil med det, til hvem du snakker og hva du egentlig sier?

gründerverksted drammen

 

Gründerverkstedet skal være en trygg øvingsarena hvor du treffer likesinnede og blir utfordret, får sparring, går utenfor komfortsonen.

 

Les mer om arrangementet

august | 2018

Lærte å få seg jobb

Karrieredagene Drammen NV2020 Drammen Works

Karrieredager

 

Det er karrieredager ved de fleste av campusene til Høgskolen i Sørøst-Norge, og i Drammen var det Næringsforeningen i Drammensregionen som stod som arrangører i nært samarbeid med studentene. Under arrangementet den 16. april fikk potensielle arbeidsgivere mulighet til å vise seg frem for studentene som selv fikk et innblikk i hvilke jobbmuligheter som finnes i det regionale næringslivet.

 

– Næringsforeningen i Drammensregionen er opptatt av at studenter og næringslivet skal ha en tettere kobling, påpeker prosjektmedarbeider Anniken Aasen Thommessen.

 

Les artikkelen her

juli | 2018

Utvider mentorordningen

Drammen 24 Drammen works mentorordning

Internasjonale Drammen fosser videre, og nå er det også duket for utvidelse av mentorordningen.

 

– Ja, vi har fått den gledelige nyheten om at søknaden vår til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet(IMDI), om støtte til en 50 prosent ansettelse i mentorordningen, er innvilget. Det betyr at vi kan videreutvikle ordningen og gjøre den større, opplyser en fornøyd prosjektleder Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen for Drammensregionen.

 

Mentorordningen er en del av Internasjonale Drammen som skal bidra til at det innen 2020 skal ansattes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i regionen. Dette er ett av flere virkemiddel for å nå målet. Mentorene som benyttes er personer med nær tilknytning til næringslivet, og de skal blant annet bidra med sitt nettverk, bransjekunnskap samt veilede i forhold til arbeidskultur og «stammespråk» i norsk næringsliv.

 

Les artikkelen her

juli | 2018

Helsepark til fem milliarder

Helsepark Drammen

Til en pris på mellom tre og fem milliarder kroner skal Drammen Helsepark bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge.

 

Det aktuelle området ligger vegg i vegg med sykehustomta på Brakerøya, rett ved Drammensfjorden. Den 100.000 kvadratmeter store tomten eies av Eidos Eiendomsutvikling og Bane Nor Eiendom, og det er også disse tok aktørene som står bak planene om den omfattende helseparken.

 

Helsepark AS er tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen som har som mål å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.

 

Les artikkelen her

juni | 2018

«Hva er det med Drammen?» del 2

Er du interessert i vekstmuligheter, utvikling og investering i byen vår?

 

Drammen Works Facebook

 

Les mer om kampanjen | Se Facebooksiden til Drammen Works

juni | 2018

Økende investorinteresse

Drammen 24 investorinteresse

En fersk undersøkelse viser at det er hele 1300 næringsbygg i Drammen, og interessen for eiendommene er stadig økende fra utenbys investorer.

 

Eiendomshuset Malling & Co presenterte nylig en rapport som kartlegger samtlige næringsbygg i Drammen. Det er trolig første gang det er gjennomført en så omfattende kartlegging av næringseiendommer i kommunen.

 

– Interessen er spesielt stor fra Oslo-området som opplever en sterk konkurranse og høye priser for tiden. I Drammen har mange av investorene oppdaget et velfungerende marked like i nærheten der prisene ikke er altfor høye og utsiktene til bedre avkastning er gode.

 

Les artikkelen her

mai | 2018

«Hva er det med Drammen?»

Hva er det som gjør at både lokale, nasjonale og internasjonale investorer kaster sine øyne på Drammen?

Drammen er en by som aldri sover. Drammen Works.

 

 


Les mer om kampanjen

mai | 2018

Fjordkonferansen 2018

fjordkonferansen 2018 drammen

Hvordan kan vi forvandle indre Drammensfjord på en urban og bærekraftig måte?

 

Det er spørsmålet eksperter og trendforskere skal forsøke å svare på torsdag 31. mai, under den femte utgaven av Fjordkonferansen i Drammen.

Under årets Fjordkonferanse vil det blant annet handle om hva som må gjøres for å sette menneskene i fokus, og hva som må til for å greie balansegangen mellom et godt miljø og god økonomi under utviklingen av indre Drammensfjord.

 

Les mer om arrangementet | Les artikkel i Drammen 24

mai | 2018

Tilgjengelige Drammen

Drammen by nv2020 Drammen works

Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

 

Les mer om tilgjengelige Drammen, og våre 4 satsingsområder som gjør Drammen til et attraktivt sted både for næringsetablering og som bostedskommune.

mai | 2018

Søker kloke hoder

cecilie brunsell nfdr

Drammen har startet jakten på ere kloke hoder. Nå går Næringsvekst 2020-prosjektet sammen med ti lokale bedrifter for å løfte kompetansenivået i byen.

 

Med et sterkt voksende næringsliv er Drammen i ferd med å innta rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo. Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser. Dette er et fellesprosjekt og et samarbeid mellom næringslivet i Drammen, kommunen og Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Les mer om kampanjen

mai | 2018

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov

Næringsforeningen har nylig opprettet et nettverk med fokus på kompetanse, utvikling og de store utfordringene arbeidslivet nå står foran.

 

Arbeidslivet er i stadig endring, noe som påvirker kompetansebehovene for den enkelte, for arbeidsgivere og for samfunnet ellers. Fremover må vi regne med store endringer i kompetansebehovene. Noe vil følge som konsekvens av demografisk endring, digitalisering, innovasjon og andre utviklingstrekk som allerede har skjedd, men der vi så langt bare har fått en begrenset del av de samlede virkningene.

 

Les mer om arrangementet | Les artikkel i Drammen 24

mai | 2018

Digitalisering, omstilling og innovasjon

Tema:Ta digitaliseringsutfordringen på alvor: Unike muligheter for omstilling og innovasjon for ambisiøse SMBer. Digitale teknologier gjør det mulig å tenke nytt, finne nye løsninger, effektivisere, løse gamle problemer på nye måter og ikke minst skape ny næringsvirksomhet. Samlingen om digitalisering, omstilling og innovasjon ble arrangert  i Energibygget på Union Brygge. Næringsvekst 2020 var sponsor og initiativtaker sammen med Innnovasjon Norge til arrangementet.

For mer informasjon om innholdet i samlingen, les mer her

april | 2018

Vårrengjøring på DrammenWorks.no

Vi har gjort noen endringer og flyttet på innhold for enklere å finne frem til innholdet på vår kommunikasjonshub www.DrammenWorks.no. Ta gjerne en titt her

april | 2018

Kontordestinasjon 25: Meglerne lot seg friste

– Det er første gang i bedriftens 30-årige historie at vi har blitt invitert til et lignende opplegg, sier administrerende direktør Anders Bjerke i Oslo-selskapet Totalreform som nå ser for seg mange muligheter i Drammen. Bjerke var en del av en delegasjon med søkemeglere fra Oslo og Akershus som besøkte Drammen i forrige måned. Og bakgrunnen for at et tyvetalls søkemeglere fra Oslo, Bærum og Asker kastet seg på det samme toget var en invitasjon fra Kontordestinasjon Drammen 2025(KD25).

Det konkrete formålet med ”togutflukten”…...les mer her.
KD25 er lagt inn under satsningen på eiendomsutvikling i Næringsvekst 2020.

april | 2018

«Give a job» på Union Scene

16.april ble «Give a Job» arrangert på Union Scene i Drammen i samarbeid med Internasjonale Drammen. Programmet bestod av både foredragsholdere, suksesshistorier og jobbmesse. Formålet med arrangementet er å knytte innvandrere og flyktninger tettere til næringslivet, og tilrettelegge for å bygge nettverk og relasjoner. 

«Give a Job» er en nasjonal inkluderingsdugnad som jobber konkret med å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse og kunnskap for arbeidsgivere, slik at flere får muligheten til å komme ut i arbeid.

Næringsvekst 2020 var samarbeidspartner i arrangementet.

Les mer om Drammen Works artikkel etter arrangementet her

april | 2018

Søker kloke hoder

Næringslivet i Drammen søker nå etter flere høyt kvalifiserte medarbeidere. Du finner spennende stillinger innenfor helse, økonomi, jus, revisjon, kommunikasjon, eiendom, bygg/anlegg, konsulent osv på klokehoder.drammenworks.no.

 

april | 2018

Drammen søker flere kloke hoder

Nå har vi nettopp gjennomført en spennende felles rekrutteringskampanje som bygger på at vi synes bedre når vi står sammen. Idéen til rekrutteringskampanjen kom da flere lokale næringslivsaktører slet med å få tak i de ”rette folka” til sine stillinger.

Næringsvekst 2020 tok utfordringen og sammen med flere partnere har vi synliggjort at Drammen allerede har mange kompetansearbeidsplasser, spennende fagmiljø og vi har synliggjort at man derfor ikke nødvendigvis må dra til Oslo eller andre steder for finne denne rette jobben.

februar | 2018

Smart City Drammen – et steg nærmere verdens smarteste by

Spennende møte fredag med partnere: Sensorer, kunstig intelligens og kreative mennesker vil gjøre Drammen til en smart by.

Partnere i satsningen er internasjonale store aktører som Analog Devices og Arrow og utgjør initiativet SCD sammen med digitaliseringsenheten i Drammen Kommune og lokale aktører fra teknologi- og eiendomsbransjen med Vestaksen Eiendom og Virinco AS i spissen!

Bilde: Chris Cokayne fra Analog Diveces diskuterer med digitaliseringsjef Frank Baklid fra Drammen Kommune om ulike skyløsninger Smart City Drammen skal bruke for å samle data.

Les mer og meld gjerne din interesse: www.smartcitydrammen.no

februar | 2018

KD25-invitasjon til Drammen

KD25-invitasjon til Drammen

Kontordestinasjon Drammen 2025 ønsker å vise eksterne aktører de nyeste eiendomsprosjektene og byens konsulentmiljø presenterer seg og inviterer til middag på Bølgen & Mois nyåpnede restaurant. Arrangementet er kun for inviterte deltagere. KD25 er fra og med 2018 en del av eiendomsatsningen i NV2020.

februar | 2018

Store ambisjoner i eiendomsbransjen

Store ambisjoner i eiendomsbransjen

Ressursgruppa for eiendomsutvikling setter store ambisjoner for attraktive Drammen. Her planlegges det store kommunikasjonskampanjer og eventer i 2018 og ytterligere satsning på Kontordestinasjon Drammen 2025 (KD25). Bildet er fra en annonse fra siste utgave av Drammen24.


Ressursgruppen for eiendomsutvikling i Næringsvekst 2020 er:

 • Svein-Ove Pettersen, Rambøll
 • Anders Wang, Holtefjell
 • Ellen Kolstad, Wilh. Kolstad AS
 • Hakon Lærum, Hakon Lærum Consulting
 • Bjørn Breian, Bermingrud
 • Stig Møllersen, Rambøll
 • Sven Mile, Glitre Eiendom
 • Jørgen Knetter, Veidekke
februar | 2018

Ressursgruppe for gründersatsningen

Ressursgruppe for gründersatsningen

Ressursgruppa møtes ofte for å definere tiltak for at antall gründere skal vokse i regionen og at de skal få den hjelpen de trenger for å lykkes. I fjor ble det arrangert blant annet gründer-cafeer, gründeruka og egen gründerkonferanse på høsten. Vi vet at gründere gjerne ønsker seg kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser, men Drammen Works har som mål å komme enda mer til bunns i dette, og gjøre en grundig undersøkelse av hvordan vi kan gjøre Drammen mer attraktiv som utklekkingssted for nye selskaper og nye produkter og tjenester.

 

Her er aktørene i ressursgruppen:

 • Trond Østgaard, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Vidar Nesse, Deloitte
 • Kathrine Kofstad, Innovasjon Norge
 • Lisbeth Torkildsen, Etablererveiledningen i Drammensregionen
 • Bodil Buch, DNB
 • Kari Lien, Drammen kommune
 • Sondre Nygård, NYG Reklame
 • Mette Thilemann, Driv Inkubator

 

januar | 2018

Ny ressursgruppe for Helse

Ny ressursgruppe for Helse

Endelig er arbeidet i helsesatsningen i Næringsvekst 2020 satt i gang med formål blant annet om å sette Drammen på helse-kartet i Norge. Det nye sykehuset som står innflytningsklart i 2024/25 på Brakerøya vil få feberen til å stige for alvor i Drammen. En ting er alle nye arbeidsplasser som vil etableres på det nye sykehuset, men det vil også skape store ringvirkninger for hele byen.


Vi forsøker å løfte blikket for å hente impulser og mulighetsrom nasjonalt og internasjonalt derav deltakere i ressursgruppen:

 • MSD Norge, Hans Petter Strifeldt, Direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt
 • NHO, Grete Karin Berg, regionsdirektør i Buskerud
 • Norway Health Tech, Bent-Håkon Lauritzen, Advisor Market Development
 • Vitensenteret Helse og Teknologi, Helse Sør-Øst, Janne Dugstad, leder
 • Eidos AS/Drammen Helsepark , Ansgar Gabrielsen, rådgiver og tidligere helseminister
 • Aleris, Ingvild Kristiansen, Viseadministrerende direktør Omsorgstjenester
 • Yttreeide AS, Morten André Yttreeide, rådgiver
 • Scan-Med AS, Bjørn Johnsen, daglig leder
 • Buskerud Fylkeskommune, Gøril Elisabeth Trælstad, prosjektleder Helseklynge
 • Drammen Kommune, Kari Solberg Økland, næring/helse

For spørsmål, kontakt oss gjerne:

Prosjektleder for Næringsvekst 2020: Helse
Jostein Rensel
Prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen
Mob: 48 32 64 00
Send mail

 

 

januar | 2018

Drammen Works forbedres

Drammen Works forbedres

Vi gjør nødvendige forbedringer for vår kommunikasjonsstemme Drammen Works

 • Strømlinjeformer budskapsplattformen og spisser kommunikasjonsstrategien
 • Forbedrer nettsiden www.DrammenWorks.no og kanaler som Facebook og LinkedIn
 • Ferdigstiller publiseringsplan for å sikre kontinuerlig oppdateringer og nyheter fra Drammen Works
2017
november | 2017

En-til-en Partner-møter

En-til-en Partner-møter

Prosjektlederne vil i løpet av november og desember gjennomføre møter med alle hovedsamarbeidspartnerne. Vi ønsker fornøyde partnere som opplever at Næringsvekst 2020 gir verdi til alle involverte.

november | 2017

NV2020: Gründerkonferanse

I uke 46 arrangerte Nærinsgforeningens Gründernettverk Gründeruka i Drammensregionen. I den forbindelse inviterte Næringsvekst 2020 til en halvdagskonferanse torsdag 16. november der vi satte innovasjon og entreprenørskap på dagsorden. Kort fortalt: Jan M. Moberg: – Drammen har et ufortjent godt rykte. Torger Reve (BI): – Bør relansere «Kremmerbyen Drammen», Richard E. Petersen (Vicotee AS): – Vi vil bygge Smart City Drammen og Eirik Andreassen (Digital Norway): – Drammen og Norge må digitaliseres.

Les mer fra fyldig dekning i Drammens Tidende her (bak betalingsmur).

 

oktober | 2017

Drammen Works på Eiendomsdagen

 

Se fremtidens Drammen i Virtual Reality

 

Deltakerne på Eiendomsdagen fikk oppleve 3400 meter med investeringsvilje gjennom VR-briller. Dette var en forhåndskikk (sneak preview) av vr-visning av skyline Bragernes og Strømsø med utvalgte eiendomsprosjekter. Dette for se hvordan fremtidens Drammen vil bli med eiendomsprosjekter som er vedtatte og som blir realisert. Vi vil i 2018 utvikle og utvide opplevelsen. Tilbakemeldingene var meget gode.

oktober | 2017

Eiendomskampanje: Sneak Preview

HVORFOR INVESTERE I DRAMMEN?

 

Eiendomsutviklere og investorer satser som aldri før i Drammen. Både lokale, nasjonale og internasjonale aktører tror på Drammen, og ser et stort potensial for vekst, utvikling og investering i byen vår.

 

Se kampanjen på www.DrammenWorks.no

september | 2017

Næringslivets Dag

På Næringslivets dag var Næringsvekst 2020 og Drammen Works tilstede med stand. Næringsvekst 2020 og DNB arrangerte StudentArena med et skreddersydd program for studentene på Høgskolen. Les mer om StudenArena her

september | 2017

Prosjekt: Smart City Drammen

 

Hvordan kan Drammen bli verdens smarteste by?

 

Smart City Drammen vil sette Drammen på det internasjonale teknologikartet. Gjennom deling av tilgjengelig data og bruk av lokale virksomheter vil Drammen bli attraktiv for etablering og startups. Vi ønsker at Drammen skal være et laboratorium!

 

Les mer på www.smartcitydrammen.no

september | 2017

Felles kampanje: Vi valgte Drammen

 

Dagen etter stortingsvalget lanserte Drammen Works den første kommunikasjonskampanjen i prosjekt Næringsvekst 2020.
Gjennom sterk digital synlighet, dialog i sosiale medier og fire helsider i Aftenposten får omverdenen se Drammen fra næringslivets ståsted, et perspektiv som skal bidra til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

 

Se innholdet i kampanjen på www.DrammenWorks.no

august | 2017

Drammen Works på Linkedin

august | 2017

Kompetansegrunnlag

 

Knut Vareide og Telemarksforskning bidrar med nødvendig kompetansegrunnlag.

juli | 2017

Prosjekt: Den tilgjengelige byen

 

Bakgrunn: Rent geografisk har Drammen alltid vært en tilgjengelig by. Men det er så mye mer! Det å være, bli eller gjøre seg tilgjengelig er i stadig større grad en referanse på hvordan vi tenker og hva vi gjøre her i byen.

 

Formål: Kartlegge og utredede om og hvordan Drammen kan ta en strategisk posisjon som Norges mest tilgjengelige by gjennom Næringsvekst 2020. Hvordan bygge et strategisk innhold i prosjektet og etablere Drammen som den tilgjengelige byen? Hvordan og hvor kommunisere dette i fellesskap?

juni | 2017

Drammen Works: Sommerkampanje

Innholdskampanje hvor vi bruker sosiale medier til å løfte opp og frem et utvalg historier fra næringslivet i Drammen – spiller på tilgjengelighet og ordets vide betydning (fra human kapital til knutepunkt). Mål: Å forankre Drammen Works gjennom sommeren.

Les artiklene på www.drammenworks.no

juni | 2017

Drammen Works lanseres

Drammen Works er Næringsvekst 2020s markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works. Hjemmesiden drammenworks.no skal bli Drammens største og viktigste næringsrettede kanal for informasjon og inspirasjon.

 


 

Hjemmeside: www.DrammenWorks.no
Facebook: www.facebook.com/drammenworks

 

juni | 2017

NV2020: Rundbordskonferanse

Alle hovedsamarbeidspartnere, partnere, medlemmer av styringsgruppe, Advisory Board og ressursgrupper ble invitert til en inspirerende og utviklende ettermiddag og kveld. Hensikten med møtet var å bli kjent med hverandre, gi innspill og gode ideer og høre om planlagte aktiviteter. Deltakerne fikk innsikt i noen av aktørenes tanker om Næringsvekst 2020 og alle ble tok utfordringen om å bidra i rundbordsdiskusjonene.

mai | 2017

Fjordkonferansen 2017

Næringsvekst 2020 forsterket Fjordkonferansen på mange måter. Den ble arrangert i et telt på sykehustomta på Brakerøya.

april | 2017

Partnere fulltegnet

Partnere fulltegnet

Hovedsamarbeidspartnere og partnere på plass
Se oppdatert liste på www.nv2020.no

mars | 2017

Prosjektside: www.nv2020.no

Prosjektside: www.nv2020.no

Prosjektsiten www.nv2020.no lansert

mars | 2017

Utarbeide strategi

Utarbeide strategi

Arbeid med overordnet kommunikasjonsstrategi

februar | 2017

Video fra Takeoff

Lærerikt, moro og veldig inspirerende, var ord som ga gjenklang i de gamle mursteinsveggene på Union Scene etter det tre timer lange forestillingen der folk også fikk anledning til å snakke med hverandre underveis: – Nå er det opp til oss!

februar | 2017

Takeoff på Union Scene

Takeoff på Union Scene

Næringslivet i Drammen viser igjen sin vilje til å løfte i lag. Over tre hundre forventningsfulle deltakere ble den 22. februar introdusert for ”Næringsvekst 2020” – et samarbeidsprosjekt som vil sette Drammen på kartet som en foregangsby på næringsvekst og innovasjon. Vårt ubeskjedne inntrykk er at næringslivets kvinner og menn ble både inspirert og engasjert. Les mer om arrangementet her

februar | 2017

Nordic EV-Summit (Elbil-konferanse)

 

 • Næringsvekst 2020 bidro til at Drammen var representert med stand og arrangement under konferansen med mange tilreisende deltakere.
 • Nettverket Grønn Konkurransekraft arrangerte Grønn Businessmorgen (frokostmøte) under EV-Summit.
 • Destinasjon Drammen (Byen Vår Drammen), Turistinformasjonen og Grønn Konkurransekraft hadde felles stand med lokale kortreiste fristelser innen mat og drikke.
januar | 2017

Invitasjon til Takeoff

Invitasjon til Takeoff
januar | 2017

Ressursgrupper

 • Ressursgrupper for satsningsområdene etableres og arbeidet starter
 • Kreativ ressursgruppe etablert bestående av 6 kommunikasjonsbyråer
januar | 2017

Advisory Board er på plass!

Advisory Board er på plass!

Advisory Board

 

Vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan gi oss gode innspill og ideer.

2016
desember | 2016

Kreative byråer

Kreative byråer

10 kommunikasjonsbyråer ble invitert til å bli med i Næringsvekst 2020 for å etablere en kreativ gruppe.

desember | 2016

Styringsgruppe etableres

Styringsgruppe etableres

Fra venstre:

 • Kari Lien fra Drammen kommune
 • Tom Søgård fra Byen Vår Drammen
 • Paul Røland fra Drammen kommune
 • Stig Møllersen fra Rambøll
 • Vidar Nesse fra Deloitte
 • Hans Petter Tonum, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen

I tillegg møter Hans Arne Odde fra Godt Sagt kommunikasjon som strategisk rådgiver (observatør) og prosjektleder Cecilie Brunsell fra Næringsforeningen.

desember | 2016

Prosjektbeskrivelse og rapporter fra workshops sluttføres

november | 2016

Workshops

Workshops

Workshops for satsningsområder ble avholdt i november og desember. Her et bilde fra helse-workshopen hos Godt Sagt kommunikasjon.

oktober | 2016

Prosjektledere

Prosjektledere fordelt på satsningsområdene
oktober | 2016

Forberedelser i oktober

Forberedelser til workshops i de ulike satsningsområdene

september | 2016

Forberedelser starter

 • Arbeid med prosjektbeskrivelse og overordnede mål starter
 • Rekruttering av samarbeidspartnere (innledende samtaler)
august | 2016

Oppstart hos Næringsforeningen

Oppstart hos Næringsforeningen

Næringsforeningen starter arbeidet og etablerer prosjektledelse

juni | 2016

Næringsvekst 2020 vedtas i bystyret

Næringsvekst 2020 vedtas i bystyret

Omdømmeprosjektet blir fra 2017 erstattet av et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet, Næringsvekst 2020, med formål å skape nye arbeidsplasser i Drammen. Næringsforeningen blir tildelt sekretariat for Næringsvekst 2020 – en forsterker for vekst og innovasjon i Drammensregionen

 

 


Ved å registrere e-postadressen din samtykker du til å motta informasjon om aktiviteter,
kampanjer og nyheter fra Drammen Works og Næringsvekst 2020.

Du kan når som helst be om å bli slettet fra å motta e-post.