Velkommen til

Sammen skal næringslivet i Drammensregionen og Drammen kommune utvikle fremtidens arbeidsplasser. Finn ut hvordan du og din bedrift kan bli med å skape vekst.

Kontakt meg

Drammen er i vekst. Mye har skjedd og mange målsetninger er nådd. Nå er det på tide å sette seg nye mål og flytte lista enda høyere. Vi har gjort det før og vi skal klare det igjen.

Sammen skal næringslivet i Drammensregionen og Drammen kommune utvikle fremtidens arbeidsplasser. Nå har startskuddet gått for et nytt prosjekt: Næringsvekst 2020 – en forsterker for innovasjon og vekst!

Vil du vite mer om Næringsvekst 2020?

Se video fra Takeoff i februar

Næringslivet blomstrer i Drammen, og byen er i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo.

Næringsvekst 2020” har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Kommunikasjon, koordinering og organisering er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.

Overordnede mål for Næringsvekst 2020:

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedkommune.
  • For hver hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.

 Drammen Works

Næringslivet i Drammen blomstrer og byen er i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo. Sammen skal vi skape flere arbeidsplasser i Drammensregionen. 

Prosjekt Næringsvekst 2020 skal være en forsterker for innovasjon og vekst. Drammen Works er «stemmen» og det markedsmessige begrepet for satsing. Drammen Works gjenspeiler at næringslivet virker godt i Drammen og at vi har energi, entusiasme og satsingsvilje.

Advisory Board

Vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan gi oss gode innspill og ideer.

Drammen Works er Næringsvekst 2020s markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works. Hjemmesiden DrammenWorks.no skal bli Drammens største og viktigste næringsrettede kanal for informasjon og inspirasjon.

Terje Gundersen, Administrerende direktør i Svensson Nøkleby Advokatfirma, mener det må samarbeides..
Drammen mer sentralt enn Bergen. SSB har regnet seg fram til at Drammen er Norges sjuende mest sentrale..
Drammen har utviklet et friskt mangfold av bedrifter og bransjer, som øker lokale synergieffekter og..
Fyldig dekning fra Gründerkonferansen av DT i dag - og vi ble utfordret av foredragsholderne (betalingsmur)..
Mandag 20. november kan du være med å gjøre byen enda bedre! På frivilligbørs møtes lokale bedrifter,..
Drammen er helt klart «den tilgjengelige byen», sier Gro Brathovde, avdelingsleder i Veidekke Entreprenør,..
Kristoffer Brække, daglig leder i Brække Eiendom: – Vårt hovedmotiv for å delta på KD25 har vært..
Drammen Works/ Næringsvekst 2020 inviterer til Gründerkonferanse ⏰ Torsdag 16. november 08.30-12:00..
Drammen står foran en sterk byvekst i årene som kommer. Flere store eiendomsprosjekter er i ferd med..
Pål Høiback i POB mener Drammens fremste styrke for å tiltrekke seg gode hoder og et levende næringsliv..

Hva har du lyst til å bli eller hva betyr næringsutvikling for deg?

Har du spørsmål tilknyttet Næringsvekst 2020?

Kontakt en av prosjektlederne under.

CECILIE BJØRGAN BRUNSEL
Prosjektleder: Eiendomsutvikling
tlf. 924 33 857
cecilie.brunsell@nfdr.no

MARI TANDBERG
Prosjektleder: Besøksnæringen & Handel
tlf. 962 39 228
mari@bvd.no

ANETTE ØVERBY
Prosjektleder: Annen næringsutvikling
tlf. 917 84 993
anette.overby@nfdr.no

JOSTEIN RENSEL
Prosjektleder: Helse
tlf. 483 26 400
jostein.rensel@nfdr.no

TONE SØRENSEN
Prosjektleder: Gründer
tlf. 934 39 979
tone.sorensen@nfdr.no

BEATE M. RYTTERSVEEN SAND
Prosjektleder: Høyskole & studenter
tlf. 951 44 475
beate.ryttersveen.sand@nfdr.no