Velkommen til

Sammen skal næringslivet i Drammensregionen og Drammen kommune utvikle fremtidens arbeidsplasser. Finn ut hvordan du og din bedrift kan bli med å skape vekst.

Kontakt meg

Drammen er i vekst. Mye har skjedd og mange målsetninger er nådd. Nå er det på tide å sette seg nye mål og flytte lista enda høyere. Vi har gjort det før og vi skal klare det igjen.

Sammen skal næringslivet i Drammensregionen og Drammen kommune utvikle fremtidens arbeidsplasser. Nå har startskuddet gått for et nytt prosjekt: Næringsvekst 2020 – en forsterker for innovasjon og vekst!

Vil du vite mer om Næringsvekst 2020?

Se video fra Takeoff i februar

Næringslivet blomstrer i Drammen, og byen er i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo.

Næringsvekst 2020” har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Kommunikasjon, koordinering og organisering er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.

Overordnede mål for Næringsvekst 2020:

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedkommune.
  • For hver hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.

 

Drammen Works

Næringslivet i Drammen blomstrer og byen er i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo. Sammen skal vi skape flere arbeidsplasser i Drammensregionen. 

Prosjekt Næringsvekst 2020 skal være en forsterker for innovasjon og vekst. Drammen Works er «stemmen» og det markedsmessige begrepet for satsing. Drammen Works gjenspeiler at næringslivet virker godt i Drammen og at vi har energi, entusiasme og satsingsvilje.

Advisory Board

Vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan gi oss gode innspill og ideer.

Drammen Works er prosjektets markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works. Hjemmesiden DrammenWorks.no skal bli Drammens største og viktigste næringsrettede kanal for informasjon og inspirasjon.

”I tillegg har vi en kommune som ønsker utvikling og som er gode på å legge til rette for næringsetablering.”
”Bevisst byutvikling har gjort Drammen mer moderne og hyggeligere enn mange husker den fra noen år..
”Vi må ikke glemme å være stolte over byens eget næringsliv og deres egen vekst. Det går faktisk..
”I konkurransen med Oslo, Asker og Bærum om investeringsmidlene er det flere faktorer som gjør Drammen..
”Når prisnivået i Oslo er så høyt som det er nå, er Drammen mer interessant med tanke på den..
Eiendomsutviklere og investorer satser som aldri før i Drammen. Både lokale, nasjonale og internasjonale..
Torsdag 12. oktober arrangeres eiendomsdagen for femte gang i Drammen. I år kommer blant annet økonom..
VÅRT DRAMMEN: En av partnerne i Næringsvekst 2020-prosjektet er Vestaksen Eiendom As. Daglig leder..
BI-professor Torger Reve mener at Elvebyen Drammen bør erstattes av Kremmerbyen Drammen. Hva tenker..
VÅRT DRAMMEN: Som leder ved en av Drammens største arbeidsplasser har Elisabeth Lohk mange tanker om..
Hva må til for at Drammen skal kunne bli en gründerby? Forfatteren Ståle Økland er et av medlemmene..
HVORFOR VALGTE DU DRAMMEN? Hva er det beste med å drive bedrift i Drammen? Alle de smarte folkene? Kort..
MØT OSS PÅ NÆRINGSLIVETS DAG! Torsdag 21. september er vi på plass på Union Scene og viser oss fram..
– Det er mange fordeler forbundet med å jobbe i en by som Drammen, mener advokat Monica Tennebø i..
– Piql har et hårete mål om å bli Drammens største skatteyter, sier gründer Rune Bjerkestrand.
– I 1998 vedtok det første styret en ambisiøs visjon. Lindum skulle være et av Nord-Europas ledende..
– Conexus AS har faktisk over 1 million brukere globalt, sier adm. dir. Steinar Evensen.
FØLG OSS PÅ LINKEDIN! Drammen Works publiserer jevnlig innsiktsfulle intervjuer med eksperter som tenker..
VÅRT DRAMMEN: – Dagens studenter er morgendagens spesialister og ledere i samfunns- og arbeidsliv...

Hva har du lyst til å bli eller hva betyr næringsutvikling for deg?

Har du spørsmål tilknyttet Næringsvekst 2020?

Kontakt en av prosjektlederne under.

CECILIE BJØRGAN BRUNSEL
Prosjektleder: Eiendomsutvikling
tlf. 924 33 857
cecilie.brunsell@nfdr.no

MARI TANDBERG
Prosjektleder: Besøksnæringen & Handel
tlf. 962 39 228
mari@bvd.no

ANETTE ØVERBY
Prosjektleder: Annen næringsutvikling
tlf. 917 84 993
anette.overby@nfdr.no

JOSTEIN RENSEL
Prosjektleder: Helse
tlf. 483 26 400
jostein.rensel@nfdr.no

TONE SØRENSEN
Prosjektleder: Gründer
tlf. 934 39 979
tone.sorensen@nfdr.no

BEATE M. RYTTERSVEEN SAND
Prosjektleder: Høyskole & studenter
tlf. 951 44 475
beate.ryttersveen.sand@nfdr.no