Nå viser Drammen seg frem fra næringslivets ståsted. Et perspektiv som bidrar til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

Kampanjen setter anslaget for den store satsningen på regionens næringsliv gjennom å vise frem et knippe suksessfulle bedrifter som har to viktige ting til felles: De har valgt å etablere seg i Drammen, og de kan ikke tenke seg å drive virksomheten noe annet sted.

Kampanjen synliggjør noen av de gode argumentene for å drive næringsvirksomhet i nettopp Drammen, og vi blir kjent med fire bedrifter som av ulike grunner har markert seg i lokalmiljøet, nasjonalt eller internasjonalt. Kort sagt skal kampanjen bidra til at bedriftsledere, arbeidstakere og arbeidssøkende vurderer Drammen som et godt sted både å jobbe og bo.

Lindum AS:

På Drammen kommunes søppeldeponi på Lindum sto ingeniørøkonomen Pål Smiths for 20 år siden og smilte. Drammen kommune hadde valgt nettopp ham til å starte det som skulle bli en fremtidsrettet kompetansebedrift innen gjenbruk og gjenvinning.

Les mer

Vi valgte

Drammen

Piql AS:

– En liten mann fra et lite land kan få til store ting internasjonalt, smiler Rune Bjerkestrand, og ingen vil kunne beskylde ham for å overdrive. For Piql har påtatt seg ansvaret for å bevare nedtegnede uerstattelige skatter, for alle verdens land, i all overskuelig fremtid.

Les mer

Vi valgte

Drammen

Svensson Nøkleby:

En nyutdannet jurist har lært å sette krav, både til seg selv og til andre. Valg av arbeidssted kan «make or break» en fremtidig karriere. Drammens fremste advokatfirma møter forventningene Monica K Tennebø og Endre Bakke Arntzen har til en interessant arbeidsdag.

Les mer

Vi valgte

Drammen

Conexus AS:

Steinar Evensen startet kompetansebedriften Conexus ut i fra ønsket om en givende jobbhverdag som ikke innebar at tre av døgnets timer ble brukt på pendling. Og så hadde han en stor tanke om hvordan teknologi kunne tas i bruk på helt nye områder.

Les mer

Vi valgte

Drammen