I Dronninggata 15 forsøker lærerstudenter fra USN å ”detonere en virtuell bombe” ved å jobbe i team og løse oppgaver. Her tester studentene verktøy for å utvikle sin teknologiske kompetanse slik at de kan lære den videre til lærere i Drammen.

 

– Det jobbes tverrfaglig med kommunikasjon, matematikk og problemløsing, forteller Kari Kleven, utviklingsrådgiver ved kompetansesenteret i Drammen kommune som drifter Læringsverkstedet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Her tester studentene verktøy for å utvikle sin teknologiske kompetanse slik at de kan lære den videre til lærere i Drammen.

 

Les mer her

TILBAKE