30 spente deltagere møtte opp på Clarion Hotel Tollboden i Drammen tirsdag 12. mars for å delta på årets visningstur i regi av Byen Vår Drammen, byens hoteller og Drammen Scener.

 

Formålet med visningsturen er å vise frem Drammen som konferanseby og samtidig få muligheten til å vise deltagerne hvilke kvaliteter byen har (link til forrige artikkel). Besøksnæring er et av Næringsvekst 2020s fire satsingsområder. Byen Vår Drammen har etablert selskapet «Destinasjon Drammen» for å øke synligheten til byens besøksnæring og handel.

 

– Tilbakemeldingene fra gjestene har vært svært positive. Gjestene ga uttrykk for at de opplevde å bli kjent med en hel by i løpet av en dag, og de var positivt overrasket over de korte avstandene mellom hotellene, Union Scene og Drammens Teater, forteller Tollefsen og fortsetter:

 

– De var faktisk så fornøyde at de ønsket en ny visningstur til sommeren også, og den planlegger vi å legge til Elvefestivalen!

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE