Da statens vegvesen skulle plassere divisjonen for IT, så falt valget på Drammen.

 

Fra 1. januar 2020 vil Statens vegvesen gå over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner, i tillegg til Vegdirektoratet. IT-divisjonen havner i Drammen, noe som trolig betyr at mer enn 25 arbeidsplasser overføres til byen.

 

I rapporten om forslag til lokalisering fra mai 2019 skriver Statens vegvesen:

«Fordelen med Drammen er at nærheten til Oslo kan gjøre det mulig å bygge divisjonsledelsen på den fag- og styringskompetansen som er i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet i dag. Drammen er gunstig lokalisert i aksen Skien, Oslo og Lillehammer, hvor den største andelen ansatte i IKT-avdelingen er lokalisert i dag.»

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE