Internasjonale Drammen fosser videre, og nå er det også duket for utvidelse av mentorordningen.

 

– Ja, vi har fått den gledelige nyheten om at søknaden vår til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet(IMDI), om støtte til en 50 prosent ansettelse i mentorordningen, er innvilget. Det betyr at vi kan videreutvikle ordningen og gjøre den større, opplyser en fornøyd prosjektleder Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen for Drammensregionen.

 

Mentorordningen er en del av Internasjonale Drammen som skal bidra til at det innen 2020 skal ansattes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i regionen. Dette er ett av flere virkemiddel for å nå målet. Mentorene som benyttes er personer med nær tilknytning til næringslivet, og de skal blant annet bidra med sitt nettverk, bransjekunnskap samt veilede i forhold til arbeidskultur og «stammespråk» i norsk næringsliv.

 

Les artikkelen her

TILBAKE