Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

 

Les mer om tilgjengelige Drammen, og våre 4 satsingsområder som gjør Drammen til et attraktivt sted både for næringsetablering og som bostedskommune.

TILBAKE