Næringslivet i Drammen viser igjen sin vilje til å løfte i lag. Over tre hundre forventningsfulle deltakere ble den 22. februar introdusert for ”Næringsvekst 2020” – et samarbeidsprosjekt som vil sette Drammen på kartet som en foregangsby på næringsvekst og innovasjon. Vårt ubeskjedne inntrykk er at næringslivets kvinner og menn ble både inspirert og engasjert. Les mer om arrangementet her

TILBAKE