Ressursgruppa for eiendomsutvikling setter store ambisjoner for attraktive Drammen. Her planlegges det store kommunikasjonskampanjer og eventer i 2018 og ytterligere satsning på Kontordestinasjon Drammen 2025 (KD25). Bildet er fra en annonse fra siste utgave av Drammen24.


Ressursgruppen for eiendomsutvikling i Næringsvekst 2020 er:

  • Svein-Ove Pettersen, Rambøll
  • Anders Wang, Holtefjell
  • Ellen Kolstad, Wilh. Kolstad AS
  • Hakon Lærum, Hakon Lærum Consulting
  • Bjørn Breian, Bermingrud
  • Stig Møllersen, Rambøll
  • Sven Mile, Glitre Eiendom
  • Jørgen Knetter, Veidekke
TILBAKE