Velkommen til visningslunsj på Clarion Hotel The Hub

 

Kontordestinasjon Drammen 2025, forkortet til KD25, er et unikt samarbeidsprosjekt mellom åtte eiendomsutviklerne og tre næringsmeglere. Prosjektet har som mål å vise at Drammen er en attraktiv kontordestinasjon.

 

Torsdag 26. september kl. 11.00 på Clarion Hotel The Hub i Oslo vil du få presentert nye kontorprosjekter og få et solid innblikk i alt som skal skje i Drammen fremover mot 2025.

 

Se hele kampanjen her

TILBAKE