Næringsvekst 2020 tilbyr akutt bistand til lokale bedrifter, og oppretter eget rådgiverteam innen økonomi, juss, kommunikasjon og etablering. For å sikre tett dialog og korte beslutningslinjer mellom næringsliv og kommune er også Drammen kommune representert i rådgiverteamet.
Besøk kampanjesiden her!
TILBAKE