Ressursgruppa møtes ofte for å definere tiltak for at antall gründere skal vokse i regionen og at de skal få den hjelpen de trenger for å lykkes. I fjor ble det arrangert blant annet gründer-cafeer, gründeruka og egen gründerkonferanse på høsten. Vi vet at gründere gjerne ønsker seg kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser, men Drammen Works har som mål å komme enda mer til bunns i dette, og gjøre en grundig undersøkelse av hvordan vi kan gjøre Drammen mer attraktiv som utklekkingssted for nye selskaper og nye produkter og tjenester.

 

Her er aktørene i ressursgruppen:

  • Trond Østgaard, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Vidar Nesse, Deloitte
  • Kathrine Kofstad, Innovasjon Norge
  • Lisbeth Torkildsen, Etablererveiledningen i Drammensregionen
  • Bodil Buch, DNB
  • Kari Lien, Drammen kommune
  • Sondre Nygård, NYG Reklame
  • Mette Thilemann, Driv Inkubator

 

TILBAKE