56 % oppgir å ha positive assosiasjoner til Drammen mtp. næringslivsetablering.

 

Omdømmeundersøkelsen for næringslivet i Drammen har følgende formål:

  • Måle og dokumentere omdømmet til næringslivet i Drammen, herunder hvordan næringslivet i Drammen oppfattes sammenlignet mot andre regioner, kjennskap til aktuelle forhold i Drammens næringsliv og bedrifters syn på etablering i Drammen.
  • Undersøkelsen er en fortsettelse av byens omdømmeprosjekt og videreutvikling i forhold til vedtatte mål og strategier

 

Det er gjennomført 300 telefonintervju i uke 22, 23 og 24 i 2018. Målgruppen for undersøkelse er daglige ledere i bedrifter i Oslo og Akershus med over 5 ansatte.

 

Les hele markedsundersøkelsen her

TILBAKE