En fersk undersøkelse viser at det er hele 1300 næringsbygg i Drammen, og interessen for eiendommene er stadig økende fra utenbys investorer.

 

Eiendomshuset Malling & Co presenterte nylig en rapport som kartlegger samtlige næringsbygg i Drammen. Det er trolig første gang det er gjennomført en så omfattende kartlegging av næringseiendommer i kommunen.

 

– Interessen er spesielt stor fra Oslo-området som opplever en sterk konkurranse og høye priser for tiden. I Drammen har mange av investorene oppdaget et velfungerende marked like i nærheten der prisene ikke er altfor høye og utsiktene til bedre avkastning er gode.

 

Les artikkelen her

TILBAKE