Alle hovedsamarbeidspartnere, partnere, medlemmer av styringsgruppe, Advisory Board og ressursgrupper ble invitert til en inspirerende og utviklende ettermiddag og kveld. Hensikten med møtet var å bli kjent med hverandre, gi innspill og gode ideer og høre om planlagte aktiviteter. Deltakerne fikk innsikt i noen av aktørenes tanker om Næringsvekst 2020 og alle ble tok utfordringen om å bidra i rundbordsdiskusjonene.

TILBAKE