Det blir lagt merke til at det i Drammensregionen skapes nye arbeidsplasser og at bedrifter og det offentlige samarbeider godt. Den forestående etableringen av Nordens mest suksessrike og bærekraftige gründerhus viser at det er mye på gang og at vi ligger godt an til å nå målene for samarbeidsprosjektet Næringsvekst 2020.

 

Drammen løfter i flokk – igjen, er mottoet for næringsprosjektet. Drammens omdømmesuksess handlet nettopp om å samarbeide for felles mål. Derfor er Næringsvekst 2020 et spleiselag mellom Drammen kommune og byens bedrifter. Det er svært gledelig at byens bedrifter år etter år bidrar med store summer for å gjøre byens og regionens fortrinn bedre kjent. De gjør det i forvissning om at det er en god investering, for eksempel ved at bedriftene blir ettertraktede for attraktive arbeidssøkere.

 

Nylig kunne Statistisk Sentralbyrå rapportere at det i 2018 ble skapt 714 nye arbeidsplasser i Drammen. Det er bedring i forhold til tidligere år og bringer Drammen i tet i forhold til sammenlignbare byer.

 

Les hele kronikken her

TILBAKE