1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny storkommune, som blant annet skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en robust økonomi, rette fokus mot samfunnsutvikling, styrke lokaldemokratiet og gi Nye Drammen kommune en sterkere stemme.

 

Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, er ikke i tvil om at Nye Drammen kommune vil få flere fordeler.

 

– Nye storkommuner har mange fordeler, og sammenslåing av kommuner handler om mer enn bare grenser. Vi lever våre liv uavhengig av kommunegrensene fra 60-tallet, men i tråd med utviklingen forventer vi stadig bedre offentlige tjenester. En utdatert kommunestruktur har dessverre stått i veien, sier Kjølstad.

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE