Byen er full av bedrifter i kontinuerlig utvikling, som ønsker morgendagens kunnskap velkommen med et økt fokus på digitalisering, teknologi og innovasjon. – Skal vi møte fremtidens krav til innbyggertjenester trenger vi fokus på kontinuerlig utvikling, sier Anders Jørgensen, kontordirektør for digitalisering i Husbanken.

 

For at næringslivet i Drammen skal kunne lykkes fremover er byen avhengig av at alle samfunnsaktører har fokus på fremtidens krav og endringer spesielt når det gjelder digitalisering.

 

– Det er allerede god kompetanse i Drammen, og mitt ønske fremover er at de ulike kompetansemiljøene skal styrkes ytterligere. Med min IT-bakgrunn ser jeg at det er store muligheter for å bygge opp en enda sterkere kunnskapsindustri med fokus på IT.

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE