– Det er første gang i bedriftens 30-årige historie at vi har blitt invitert til et lignende opplegg, sier administrerende direktør Anders Bjerke i Oslo-selskapet Totalreform som nå ser for seg mange muligheter i Drammen. Bjerke var en del av en delegasjon med søkemeglere fra Oslo og Akershus som besøkte Drammen i forrige måned. Og bakgrunnen for at et tyvetalls søkemeglere fra Oslo, Bærum og Asker kastet seg på det samme toget var en invitasjon fra Kontordestinasjon Drammen 2025(KD25).

Det konkrete formålet med ”togutflukten”…...les mer her.
KD25 er lagt inn under satsningen på eiendomsutvikling i Næringsvekst 2020.

TILBAKE