Vi ønsker REN Metodedager – kraftbransjens viktigste messe og møteplass, velkommen til Drammen. Her viser mer enn 130 selskaper frem metoder og utstyr til mer enn 2 000 besøkende fra nettselskaper, entreprenører og andre bransjeaktører.

 

– Destinasjon Drammen jobber aktivt med å synliggjøre Drammen og løfte frem kvalitetene som gjør Drammen til en attraktiv konferanseby. Arrangementer som dette vil ha store og positive ringvirkninger for Drammen. Hver utstiller representerer er firma, som kanskje også på vegne av sin bedrift skal arrangere enten en sommerfest, julebord eller konferanse. Vår oppgave er at neste konferanse blir lagt til Drammen. I tillegg vil det påvirke flere bransjer i Drammen når 1.500 personer skal oppholde seg i byen i to dager i strekk. Sammen synliggjør vi mulighetene som finnes her.

 

Les hele artikkelen

TILBAKE