Drammen har store ambisjoner for videre byutvikling. Vi har lyktes med mye og byen er attraktiv, men videre vekst vil være avhengig av at vi kan tilby de gode jobbene til folk som ønsker å flytte hit.

 

Det vi ennå ikke har fått til i Drammen er at virkelig store virksomheter velger å flytte til byen og lokalisere seg ved jernbanestasjonen. Hvis vi kan lykkes med det vil det ha en viktig signaleffekt.

 

Dette har en rekke av de store eiendomsaktørene i Drammen tatt konsekvensen av. De har slått sine ressurser sammen og samarbeider i prosjektet «Kontordestinasjon Drammen 2025» (KD25), for å skape en plattform for å profilere byen eksternt, forteller Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen.

 

Les hele artikkelen

TILBAKE