Når årsskiftet passeres om noen få dager, avsluttes Næringsvekst 2020. Det er naturlig å stille spørsmålet «Drammen – hva nå»?

 

Vi har i fellesskap de siste årene gjennomført en svært vellykket omdømmeprosess. Prosjektene Internasjonale Drammen og Kontordestinasjon Drammen 2025 (KD25) er i gangsatt – og pågår. Nå kan vi takke hverandre for samarbeidet i vel gjennomført Næringsvekst 2020!

 

Systematisk og målrettet har vi bygd kjennskap til og kunnskap om Drammen. Vi har sammen synliggjort byens fortrinn: Den tilgjengelige byen med de tydelige og attraktive kjennetegnene som ligger i de fire K’ene: kompetanse, knutepunkt, komplett og kompakt.

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE