Drammensregionen har et svært godt grunnlag for vekst, med sin unike beliggenhet som knutepunkt og sine samferdselsforbindelser over sjø, på tog og på vei.

 

Drammen vil bli en av Norges 6. største kommuner etter 1. januar 2020 med alt det vil innebære av styrke og gjennomføringskraft. Arealsammensetningen i den nye kommunen byr på vekstmuligheter knyttet til en lengre og mer sammensatt kystlinje, større områder egnet for arealkrevende næringsformål og en satsning på infrastruktur som gir grunnlag for næringsvekst rundt kollektivknutepunktene.

 

Alt ligger til rette for ønsket vekst med lokalisering av arbeidsplasser, barnehager og skoler, offentlige rom og kulturtilbud. Dagens Drammen er allerede det som omtales som en «10- minutters-by». Det er den type by vi har behov for i fremtiden, hvor svært mye er innen rekkevidde på 10 minutter.

 

Les hele artikkelen.

TILBAKE