Næringsforeningen har nylig opprettet et nettverk med fokus på kompetanse, utvikling og de store utfordringene arbeidslivet nå står foran.

 

Arbeidslivet er i stadig endring, noe som påvirker kompetansebehovene for den enkelte, for arbeidsgivere og for samfunnet ellers. Fremover må vi regne med store endringer i kompetansebehovene. Noe vil følge som konsekvens av demografisk endring, digitalisering, innovasjon og andre utviklingstrekk som allerede har skjedd, men der vi så langt bare har fått en begrenset del av de samlede virkningene.

 

Les mer om arrangementet | Les artikkel i Drammen 24

TILBAKE