Endelig er arbeidet i helsesatsningen i Næringsvekst 2020 satt i gang med formål blant annet om å sette Drammen på helse-kartet i Norge. Det nye sykehuset som står innflytningsklart i 2024/25 på Brakerøya vil få feberen til å stige for alvor i Drammen. En ting er alle nye arbeidsplasser som vil etableres på det nye sykehuset, men det vil også skape store ringvirkninger for hele byen.


Vi forsøker å løfte blikket for å hente impulser og mulighetsrom nasjonalt og internasjonalt derav deltakere i ressursgruppen:

  • MSD Norge, Hans Petter Strifeldt, Direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt
  • NHO, Grete Karin Berg, regionsdirektør i Buskerud
  • Norway Health Tech, Bent-Håkon Lauritzen, Advisor Market Development
  • Vitensenteret Helse og Teknologi, Helse Sør-Øst, Janne Dugstad, leder
  • Eidos AS/Drammen Helsepark , Ansgar Gabrielsen, rådgiver og tidligere helseminister
  • Aleris, Ingvild Kristiansen, Viseadministrerende direktør Omsorgstjenester
  • Yttreeide AS, Morten André Yttreeide, rådgiver
  • Scan-Med AS, Bjørn Johnsen, daglig leder
  • Buskerud Fylkeskommune, Gøril Elisabeth Trælstad, prosjektleder Helseklynge
  • Drammen Kommune, Kari Solberg Økland, næring/helse

For spørsmål, kontakt oss gjerne:

Prosjektleder for Næringsvekst 2020: Helse
Jostein Rensel
Prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen
Mob: 48 32 64 00
Send mail

 

 

TILBAKE