Vi gjør nødvendige forbedringer for vår kommunikasjonsstemme Drammen Works

  • Strømlinjeformer budskapsplattformen og spisser kommunikasjonsstrategien
  • Forbedrer nettsiden www.DrammenWorks.no og kanaler som Facebook og LinkedIn
  • Ferdigstiller publiseringsplan for å sikre kontinuerlig oppdateringer og nyheter fra Drammen Works
TILBAKE