Drammen Works er Næringsvekst 2020s markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works. Hjemmesiden drammenworks.no skal bli Drammens største og viktigste næringsrettede kanal for informasjon og inspirasjon.

 


 

Hjemmeside: www.DrammenWorks.no
Facebook: www.facebook.com/drammenworks

 

TILBAKE