Næringsvekst 2020 ble etablert i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet. Halvveis i prosjektets levetid kan det være betimelig å avgi en statusrapport.

 

Målet er å bidra til næringsvekst og medvirke til at Drammen når målet om én ny arbeidsplass for hver annen nye innbygger. Prosjektets fire hovedsatsingsområder er gründer, eiendomsutvikling, helsenæring og besøksnæring/handel.

 

Næringsvekst 2020 handler først og fremst om å kommunisere, organisere og koordinere innsatsen. De konkrete tiltakene som skaper arbeidsplasser er ment å komme i den enkelte bedrift, klynge eller bransje – gjerne kreert og drevet fram i de ressursgruppene som nå er i arbeid innenfor hvert satsingsområde.

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE