Stadig flere bedrifter får øynene opp for hvilke kvaliteter Drammen har å by på og ønsker å etablere næringsvirksomhet her. Det anerkjente arkitektfirmaet Dark Arkitekter AS åpner nå et avdelingskontor i byen. – Vi har allerede hatt noen prosjekter i Drammen, og da har vi sett at det finnes både muligheter og et marked her som er vel så spennende som i Oslo – om ikke mer, sier daglig leder, partner og arkitekt Arne Reisegg Myklestad.

 

Drammensregionen er i dag en av Østlandets mest attraktive regioner for næringsetablering. Én av grunnene er kompetansenivået i byen. Det varierte næringslivet og gode universitetsmiljøet, har gjort Drammen til en by med høy grad av kompetanse og et høyt kunnskapsnivå, noe ledelsen i Dark Arkitekter også har lagt merke til.

 

– I Drammen vil vi få muligheten til å hente ut kompetansen vi ikke får i Oslo. Vi ser at Drammen har har et bredt næringsliv. Som et større arkitektkontor, er vi vant til å håndtere store prosjekter. Vi mener derfor at vi vil være attraktive for dyktige arkitekter som ikke vil pendle fra Drammensområdet til Oslo, men jobbe i et stort arkitektfirma i byen sin, sier Reisegg Myklestad.

 

Les hele artikkelen.

TILBAKE