20.­–21. november ble det holdt fagkonferanse på Eikholt i Drammen om hvordan IKT kan bidra til at personer med døvblindhet får et aktivt og sosialt liv. Eikholt er med på å løfte Drammensområdet innen helse og helseteknologi.

 

På Konnerud, i selveste Helen Kellers vei, ligger senteret som siden 1980 har kunnet tilby kompetanse og tjenester til mennesker med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. De holder flere seminarer og kurs gjennom året. I tillegg gir Eikholt brukerne utredning av syn og hørsel, med rehabilitering. Kompetansesenteret er en sosial møteplass for mennesker som ønsker å treffe andre i samme eller liknende situasjon.

 

Les hele artikkelen her

TILBAKE