Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje?  

 

Torsdag 22. mai ble bærekraft satt på agendaen i Drammens Teater i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

– Kloke bedriftsledere tenker i et langsiktig perspektiv. Vi håper at Bærekraft 2.019 gir inspirasjon og verktøy for å implementere bærekraft i bedriftenes fremtidige strategier, sier daglig leder, Rune Kjølstad.

 

På programmet sto hele 12 foredragsholdere fra ulike lokale og nasjonale selskaper, med sitt bidrag og fokus på nettopp bærekraft.

 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det er et stadig økende fokus på bærekraft i næringslivsammenheng, men hvordan implementerer vi bærekraft i bedrifter, og hvordan kan det påvirke lønnsomhet og bunnlinje i positiv retning? Det var det overordnede spørsmålet under konferansen.

 

Les hele artikkelen her.

TILBAKE