Omdømmeprosjektet blir fra 2017 erstattet av et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet, Næringsvekst 2020, med formål å skape nye arbeidsplasser i Drammen. Næringsforeningen blir tildelt sekretariat for Næringsvekst 2020 – en forsterker for vekst og innovasjon i Drammensregionen

TILBAKE